روز جهانی زن و جنبش نافرمانی مدنی زنان در ایران + نماهنگ گل من تاب بیار و فایل صوتیبدون شک زنان سرزمین ما در طول این دوران سیاهی که از آغاز حاکمیت اسلامی گذشته است ، نقش بسزایی را در زنده نگاه داشتن و رهبری جنبش های اعتراضی در ایران داشته اند حاکمیتی که در همان آغاز اسقرارش با حلق آویز کردن نخستین وزیر آموزش و پرورش زن ایران  خانم دکتر فرخ رو پارسا، به دشمنی با زن ایرانی پرداخته است .در طی دوران حاکمیت اسلامی ،کمتر حرکت اعتراضی مشاهده شده که زنان در آن به شکل وسیع مشارکت نکرده باشند و این همه بخاطر همه ی ظلم هایی است که در طول این مدت به زنان جامعه ی ایران روا داشته شده است . نقض حقوق بیش از نیمی از جمعیت کشورمان به طور سیستماتیک و کاملا مطابق با قوانین حاکمیت در جریان است و زنان در ایران پرچمدار بزرگترین حرکت های اعتراضی مخصوصا در نافرمانی های مدنی در جامعه هستند . زنانی که تنها حضور آنها در خیابان و جامعه و محل کار باعث شده که امامان جمعه و مزدوران هفتگی بیت رهبری هر هفته در منابر برافروخته شوند و حتی باعث شود که امام جمعه ی تهران حضور زنان در عرصه های اجتماعی را به یک بمب اتم مخرب برضرر بنیان حاکمیت، تشبیه کند .
حجاب اسلامی به عنوان یکی از اصول شکل گیری مدینه ی فاضله به زنان ایران تحمیل شد و جامعه ی سنتی و مذهبی هم مقاومت چندانی را در برابر این ظلم قانونی نکرد.اما همین پدیده باعث شد که نخستین مخالفت و اعتراضات در ایران شکل بگیرد و زنان از این وسیله برای اعتراضات و نافرمانی مدنی استفاده کنند به طوریکه یک خواست حقوق شهروندی  یعنی آزادی پوشش به عنوان نماد اولیه اعتراض همواره مورد ترس حاکمیت قرار گرفته است . جدا از مساله ی حجاب اجباری ، حقوق زن ایرانی هم به عنوان همسر و هم مادر و خواهر به طور گسترده ای در قوانین اسلامی نادیده گرفته شد اما زنان ایرانی با تلاش زیادی به تحصیلات عالی پرداختند و حضور چشم گیر زنان در دانشگاه ها خود گواه این مدعا میباشد. یکی از مهمترین ثمرات انقلاب اسلامی  خشونت وحشتناکی بود که به جامعه ی ایران تزریق شد و این خشونت در ابعاد وحشتناکی قلب فرهنگ ایرانی را در خانواده ها هدف قرار دادو باعث شد که زنان و دختران این سرزمین  اولین قربانیان این جنایت سازمان یافته ی حاکمیت باشند
در این نوشته ی کوتاه نمیتوانم به تمامی ابعاد مبارزات زنان در ایران بپردازم ولی  شایسته است که بخاطر تمام اقدامات زنان و مردان راستین ایران  در جهت تقدیر از آنها بکوشیم زنانی که همچون نسرین ستوده، بـــــهاره هدایت ، مهدیه گلرو ،محبوبه کرمی ،فرشته شیرازی ، زینـــب بایزیدی ،رونـــاک صفارزاده ،عاطفه نـــبوی و شبنم مددزاده و ده ها زندانی دیگر در زندان هستند و چه کسانی مانند شیوا نظر آهاری و صدها زن دیگری که در راه احقاق حقوق زنان در ایران تلاش کردند و بهای سنگینی هم پرداخت کرده اند . شیوه ی کهنه ی حاکمیت برای سرخوردگی در بین فعالان زن فشار به آنها برای امضای نامه ی ندامت و پشیمانی است که  زنان باشرف ایرانی در موارد زیادی از امضای آن سرباز زده اند .در آخرین مورد نازنین خسروانی از امضای این نامه خودداری کرد و حاکمیت حکم شش سال زندان او را اجرایی کرد. 
جنبش زنان قلب اعتراض در سرزمین ما  و پاشنه ی آشیل پیروزی ملت ایران  بر علیه استبداد و ترور و خشونت است.
روز جهانی زن گرامی باد و من این نماهنگ را به تمام فعالان حقوق زنان در سرزمینم  تقدیم میکنم گل من تاب بیار  را   میتوانید به دو صورت  صوتی و تصویری  دانلود کنید ستاره