آلبوم جـــادوی سبز

جادوی سبزGreen Majic ** Setareh ** MP3 192 ** 77 MB**2010
1. خشم به جان تاخته
*
2.بگذارید این وطن دوباره وطن شود
*
.3.دردت به جانم
*
4. ایران زنان
*
5. خواب دیدم
*
6. آزادی
*
7. شعر وطن
*
8. دخترم ستاره
_____________________________________
لینک دانلود
***
سرور 1
سرور 2
____________________________________

***
_______________________