نماهنگ ها


در تاریخ استبداد ستیزی ملت ایران ،هنر و ترانه نقش مهمی داشته است.شاعرانی که به درد مردم پرداختند برای همیشه جاودان شدند و شاعرانی که مجیز گوی حاکمان بوده اند ، همراه با آنان در تاریخ دفن شدند.در اعتراضات بعد از کودتای احمدی نژاد و سپاه ،شاعران و آوازخوانانِ بسیاری در جُرگه ی آزادی خواهان حرکت کردند .نماهنگ های زیبا و سرودهای میهنی ساخته شد و عملکرد هرشهروند همانند یک رسانه بوده است
من نیز به عنوان یک شهروند آن سرزمین ،اگرچه بیشتر عمرم را در خارج از ایران سپری کردم تصمیم گرفتم تا در این راه سهم خودم را انجام دهم و صدای یا رانمان در ایران باشم.آلبوم های شعر زیر را با صدای خودم در این دوسال تهیه کرده ام.از فریاد سبز تا ریشه در خاک ،پر از خاطره و لحظه هایی فراموش نشدنی ای هست که همیشه با من خواهد بود .
آلبومِ فریـــــاد سبز را میتوانید از اینجا ویا از اینجا دانلود کنید و یا به صورت آنلاین از اینجا بشنوید

آلبوم جــــــادوی سبز را میتوانید از اینجا ویا از اینجا دانلود کنید و یا به صورت آنلاین از اینجا بشنوید

آلبوم قـــــدرت سبز را میتوانید از اینجا ویا از اینجا دانلود کنید و یا به صورت آنلاین از اینجا بشنوید

آلبوم ریــــــشه در خاک را هم میتوانید از اینجا ویا از اینجا دانلود کنید.

آدرسهای جدید ستاره ی ایران