هرپنجشنبه ساعت 5 بعد ازظهر : نه به حجاب اجباری. 5X5هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر در هر کجای ایران که هستیم ، چه به حجاب اسلامی باور مند هستیم و چه نه ، به مدت 5 ثانیه با برداشتن روسری به حجاب اجباری اعتراض میکنیم
سالهای سال است که حکومت دیکتاتوری ولایت  حق قانونی و شهروندی زنان جامعه ی ما را سرکوب میکند و ما با شرکت در این طرح نافرمانی مدنی ، پیام روشنی را به حاکمیت خواهیم داد و این همان پیامی است که در هشتم مارس سال هزار و نهصد هفتاد و نه ، مادران و خواهران ما به حاکمیت داده بوده اند و ما بار دیگر این پیام را روشن تر و رساتر فریاد خواهیم کرد
این ویدیو در حمایت از این طرح بزرگِ نا فرمانی مدنی با صدای خودم تهیه شده است
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر بگذار  5 ثانیه احساست  هوایی بخورد!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بگذاریم که احساس هوایی بخورد
سپاس ستاره ی ایران نازنین