پــــــیام نـــدا آقا سلطان به مناسبت شب تولدش

 
ندا آقا سلطان با چشماني باز در آخرین لحظات زندگيش به ما پيامي داد پيام ايستادگي و مقاومت نسلي که اگرچه نسلي بود که کودکي و نوجواني و جواني را درنظام استبداد زده ايران زندگي کرد ولي تا پاي جان در مقابل استبداد و دستیابی به آزادی و دموکراسی مبارزه خواهد کرد. اين نسل نسل عشق است و مبارزه و پيام ندا سروده ای از فرياد با صدای خودم تقديم به جنبشي که ايستاده فرياد ميزند و با چشمان باز به يک افق يعني آزادی مينگرد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سوم بهمن ۱۳۹۰ بیست و نهمین زادروز ندا آقاسلطان

http://jahanezan.wordpress.com/2012/01/23/16781-2/