دل خوش از آنیم که حج میرویم !


این نماهنگ را به همه ی هموطنانی تقدیم میکنم که به خانه ی پدری و مردمش عشق می ورزند

آیا میدانستید؟ طبق آمار بانک جهاني در سال ۲۰۰۸درآمد کشور عربستان از توريسم يا به زبان ساده از دکان زيارت مسلمين خانه کعبه معادل مبلغ ۲۹.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰.-دلار يا قريب سي ميليارد دلار بوده است. زائرين ايراني که بصورت تمتع ويا عمره در همان سال به مکه رفته اند ۱.۹۳۷.۰۰۰نفر بوده اند که مجموعا مبلغ ۴.۸۷۹.۰۰۰.۰۰۰دلار يا بعبارتي قريب به مبلغ پنج ميليارد دلار درآمد تقديم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در ميان تمام کشورهاي اسلامي مقام اول را به خود اختصاص داده اند. نظر باينکه هواپيمائي جمهوري اسلامي قدرت جابجائي اين همه زائر را نداشته است شرکت هواپيمائي عربستان قريب به ۵۴درصد از زائران ايراني را به خود اختصاص داده است.... طبق گزارش مقامات ديپلماتيک ايران در سال ۲۰۰۸ماموران کشور عربستان بدترين و توهين آميز ترين رفتار را با زوار ايراني داشته اند و ايران از لحاظ توهين ماموران عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است. علماي عربستان در همان سال فتوي صادر کرده اند که ايرانيان شيعه کافر هستند. طبق يک گزارش ديپلماتيک ديگر زائران ايراني ناخواسته ترين و منفورترين خارجي ها در عربستان محسوب مي شده اند. با يک حساب سرانگشتي بوسيله پولي که ايرانيان سالانه به عربستان تقديم مي کنند مي توان تعداد ۱۷۰.۰۰۰ مسکن روستائي احداث کرد... يا ميتوان ۷۱۴.۲۸۶فرصت شغلي کشاورزي يا ۲۰۰.۰۰۰فرصت شغلي صنعتي براي جوانان ايجاد کرد يا ميتوان۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشي در کشور ايجاد کرد ويا ميتوان با پول حجاج دوسال يک پالايشگاه سوپر مدرن با ظرفيت ۷۵۰۰۰بشکه احداث کرد ويا با پول پنج سال حجاج ميتوان ايران را به صادر کننده بنزين مبدل ساخت و ديگر براي واردات بنزين محتاج اعراب نبود.... اما افسوس که با پول حجاج ايراني قمارخانه هاي فرانسه توسط شاهزادگان عربستان که انحصار بيزنس حج را در اختيار دارند آباد ميشود.....و تا رسيدن ايرانيان مسلمان به مرحله فکرکردن در بهينه هزينه کردن پول براي نزدیکی به خدا راه بسيار درازی در پیش دارند

هیچ نظری موجود نیست: