خـــاک باغچــه هامان هم خونیـست اما کاری نمیکنیم . فروغ فرخــــزاد در حصر خانگی !

شعر فروغ روياي ديرينه ای است که من و تو در هزار تـــوی اين توهم دهــشت ناک هستي به دنبالش ميگرديم. من از توحش اين بيداد تا بيـــکران آزادی ،به بــــاوری رسيده ام که تنها و تنــها صـــداست که ميــــمانـد . صدایی که ما را به درخت و آب وآتش پیوند میزند .
فروغ فرخزاد در سالگرد تولدش در قبرستان ظــهیر الدوله تنها بود و در حصر خانگی  به سر میبرد . 
عروســـک کـــوکی تقدیم به همه ی ما که خاک باغچـــه هامان هم خونیست اما کاری نمیکنیم
عروسک کوکی  ( فروغ فرخزاد )

هیچ نظری موجود نیست: